Contactos

SDEC | Departamento da Juventude

Podes contactar-nos e seguir-nos aqui:

Email: pastoraljuvenil@diocese-aveiro.pt

Facebook: www.facebook.com/DPJAveiro

Instagram:www.instagram.com/dpjaveiro